เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับทุกวัย ในช่วง COVID-19
ชื่อผู้แต่ง : กรมอนามัย
จำนวนหน้า : 74 หน้า
เข้าอ่าน : 198 ครั้ง
เปิดอ่าน

2021-01-13 11:48:23 เข้าชม : 198 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับทุกวัย ในช่วง COVID-19 จะประกอบไปด้วยการเลือกจัดหาอาหารที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มวัย และเหมาะสมกับโรคประจำตัว ของแต่ละบุคคล เพื่อมาบริโภคในช่วงนี้ อันจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรคติดเชื้อได้