อาหารเสริมภูมิคุ้มกันต้าน Covid-19 สำหรับผู้สูงอายุ
ชื่อผู้แต่ง : กรมอนามัย
จำนวนหน้า : 29
เข้าอ่าน : 137 ครั้ง
เปิดอ่าน

2021-01-13 11:43:45 เข้าชม : 137 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
“อาหารเสริมภูมิคุ้มกันต้าน COVID-19 สำหรับผู้สูงอายุ” เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาสารอาหารและตัวอย่างเมนูอาหารที่มีสารอาหารที่สำคัญจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน และแนวทางปฏิบัติตัวที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย คณะผู้จัดทำหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชน ให้รู้จักเลือก และบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ รวมไปถึงอาหารเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ทั้งในสถานการณ์ปกติ และในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)