คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
ชื่อผู้แต่ง : กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนหน้า : 64 หน้า
เข้าอ่าน : 158 ครั้ง
เปิดอ่าน

2021-01-05 14:09:50 เข้าชม : 158 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
รายละเอียดหนังสือ เสนอ”คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง กำกับติดตามและเตรียมการเตรียมพร้อมต่อการเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อันจะส่งผลให้นักเรียน บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ปลอดภัยไม่เสี่ยงไม่มีอาการป่วยของโรคโควิด 19 และสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal