คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน.รับมือโควิด 19
ชื่อผู้แต่ง : กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนหน้า : 22 หน้า
เข้าอ่าน : 207 ครั้ง
เปิดอ่าน

2021-01-05 14:05:24 เข้าชม : 207 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน.รับมือโควิด 19 เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดระหว่างเปิดภาคเรียน โดยหน่วยงานและสถานศึกษา กศน.สามารถนำไปปรับใช้กับบริบทการดำเนินงานของสถานศึกษาแต่ละแห่ง