ทศรัชบรมราชจักรีวงศ์
ชื่อผู้แต่ง : กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนหน้า : -
เข้าอ่าน : 33 ครั้ง
เปิดอ่าน

2020-10-14 13:04:44 เข้าชม : 33 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎษคม 2563 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย 10 รัชกาล