ตามรอยพระยุคลบาทสู่เศรษฐกิจพอเพียง: มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ชื่อผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
จำนวนหน้า : 114 หน้า
เข้าอ่าน : 50 ครั้ง
เปิดอ่าน

2020-10-08 15:35:10 เข้าชม : 50 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
ตามรอยพระยุคลบาทสู่เศรษฐกิจพอเพียง: มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร