คู่มือ เงินทองต้องวางแผน ตอน มนุษย์เงินเดือน ก็มั่งคั่งได้
ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
จำนวนหน้า : 120 หน้า
เข้าอ่าน : 225 ครั้ง
เปิดอ่าน

2020-05-12 09:57:15 เข้าชม : 225 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
คู่มือที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำขึ้นเพื่อประชาชนวัยทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เงินเดือน ให้สามารถใช้เป็น “คู่มือนำทาง” ที่จะนำพาชีวิตของตนเองให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีคุณภาพ มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงิน เป็นประโยชน์และสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตในการบริหารจัดการการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงิน