ความสุขที่แท้
ชื่อผู้แต่ง : พระไพศาล วิสาโล
จำนวนหน้า : 52 หน้า
เข้าอ่าน : 63 ครั้ง
เปิดอ่าน

2020-05-08 09:16:48 เข้าชม : 63 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
หนังสือเล่มเล็กๆ นี้ประกอบด้วย ๔ บทความ ซึ่งเคยตีพิมพ์ในที่อื่นมาก่อน ในการรวมพิมพ์ครั้งนี้ เครือข่าย พุทธิกาได้จัดทำรูปเล่มที่สวยงาม น่าอ่าน หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านพบความสุขที่แท้ด้วยตัวท่านเอง