1603965258 เข้าชม : 88 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางพิชญ์สินี  ปาพรหม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธาตุพนม มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม      จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันลอยกระทง ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม