1602828008 เข้าชม : 24 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางพิชญ์สินี  ปาพรหม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธาตุพนม มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม   จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "๙ คำที่พ่อสอน" ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม