1601885644 เข้าชม : 58 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือมีค่า                                                                         

เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                     

ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓