1596780555 เข้าชม : 18 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นางพิชญ์สินี ปาพรหม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธาตุพนม

มอบหมายบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

หมุนเวียนสื่อ ณ ร้าน Rasita coffee