1595584559 เข้าชม : 47 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๘ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYkV5xScdxOxEdIZLPsrZX5hTzFUfVZq1Ds01OKz15_HZFIw/viewform?fbclid=IwAR3i0Zra-MRj0NLuhJzqRdflJ0Su9RCns1wSpRn1t2Dbbu0JVh4miD3Y0S0