1595388066 เข้าชม : 29 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

#โวหาร คือ การใช้ถ้อยคําอย่างมีชั้นเชิง เป็นการแสดงข้อความออกมาในทํานองต่างๆ เพื่อให้ข้อความได้เนื้อความที่เรียบเรียงอย่างดี มีวิธีการ มีชั้นเชิงและมีศิลปะ เพื่อสื่อให้ผู้รับสารรับสารได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและลึกซึ้ง รับสารได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร เหมาะสมน่าฟัง ในการเขียนเรื่องราวอาจใช้โวหารต่าง ๆ กัน แล้วแต่ชนิดของข้อความ

#โวหารในภาษาไทย มี 6 ประเภท มีอะไรกันมาดูกันเลยจ้าาา