1592363078 เข้าชม : 28 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

#โรคไข้เลือดออก ใครต่างก็ทราบกันดีแล้วว่าเป็นโรคที่น่ากลัว และควรดูแลสุขภาพให้รอดพ้นจากความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้จะดีที่สุด เนื่องจากอาการและผลของมันสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพได้อย่างร้ายแรง บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นเราจึงควรรู้จักสาเหตุและวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เป็นไข้เลือดออกพร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยยิ่งควรใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ

สแกน QR Code เพื่ออ่าน โรคไข้เลือกออก หรือคลิกลิงค์ http://odpc5.ddc.moph.go.th/…/vbdc52/in…/2018-02-01-14-06-16

Cr.กรมควบคุมโรค