1591345590 เข้าชม : 26 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

#ความเป็นมา วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ                              ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี

สแกน QR Code เพื่ออ่าน ความเป็นมาวันสิ่งแวดล้อมโลก
หรือคลิกลิงค์ https://hilight.kapook.com/view/24310

#ที่มาhttps://www.greennetworkthailand.com/