1648801639 เข้าชม : 68 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายพิฆเนศ ธนะนู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธาตุพนม

มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา พันธุ์สำลี บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม  

จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ ๒ เมษายน โดยเน้นกิจกรรม “ส่งเสริมการอ่าน   สืบสานคุณค่า สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ”

เพื่อสร้างความตื่นรู้เกี่ยวกับพระราชดำริ พระราชดำรัส ความเป็นมาตลอดจนคุณค่าของสารานุกรมไทย

และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

ณ โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม