1641887356 เข้าชม : 84 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นอกจากการดื่มแอลกอฮอล์ จะเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแล้ว สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การหลับใน หรือ อาการง่วง ซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อยๆ แก่ผู้ขับขี่ และส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในที่สุด หากไม่หยุดจอดพัก