1637738040 เข้าชม : 99 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายพิฆเนศ ธนะนู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธาตุพนม

พร้อมด้วย คณะครู และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม  

เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่

ณ วัดโคกสว่าง หมู่ ๕ ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

โดยมี นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานในพิธี