1630559837 เข้าชม : 118 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม ร่วมประชุมผ่านระบบ Line Meeting

เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดประชาชนกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔