1626682927 เข้าชม : 126 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

 วันอาสาฬหบูชา 2564 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ                                                 วันอาสาฬหบูชา 2564 ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564 วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรง กับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ

#สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่ออ่านประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติวันอาสาฬหบูชา